Képzési díj

A jelenlegi helyzetben a Budai Futball Club SE Elnöksége az alábbi döntést hozta az éves képzési díj 4.részletének, április 10-ig esedékes

rendezésével kapcsolatban:

 

A jelzett, áprilisra eső díjrészlet, illetve a még fennálló, korábbi tartozások befizetésének kötelezettségét elhalasztjuk.

 

Az érvényben lévő egyesületi szabályozásunk alapján a képzési díj 10 havi részletben fizetendő, az éves képzési díj alapesetben 100.000 Ft/év

sportolónként, mely csökkenhet, a) családi kedvezményként, mely a nálunk sportoló testvérek esetében 7.000 Ft /fő/havi részlet, b.) szociális alapon,vagy

indokolt esetben sérülés esetén legfeljebb 3.000 Ft//fő/ hó részletig.

 

A képzési díj elhalasztott 4.részletének, illetve a következő, májusra eső 5.részletének befizetésével kapcsolatos információkról legkésőbb április 30-án, az akkori

helyzetet figyelembe véve adunk majd újabb tájékoztatást

Vissza